Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chánh Toà Kontum (06/06/2013)

Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chánh Toà Kontum (06/06/2013)
Quý thầy Phó Tế của Giáo phận Kon Tum đã được Đức Giám Mục Giáo Phận mời gọi tiến lên Bàn Thánh để cùng với Linh Mục Đoàn bước vào Cánh Đồng Truyền Giáo mà Chúa đang đợi chờ qua Nghi Lễ Truyền Chức Linh Mục vào hai ngày 05 & 06 – 06 – 2013.
Hôm qua, 05 -06 – 2013, tất cả các Linh Mục trong Giáo Phận đã cùng với hai Đức Cha về Giáo Xứ Kơbei để Truyền Chức Linh Mục cho Thầy Phêrô A Đên và cùng với Dân làng tạ ơn Chúa vì Người Con Quê Hương  đã được Thiên Chúa tuyển chọn vào Đoàn Tông Đồ của Người.

Và hôm nay (06/06/2013) , mọi người lại tiến về Nhà Thờ Chính Tòa để tham dự Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho năm Thầy:

 

    * Phaolô  Trần Quốc Bảo

    * Phaolô  Phan Huy Dũng

    * Giuse    Giang Tử Dương

    * Gioan Boscô Trần Thanh Phương

    * Phêrô   Nguyễn Xuân Anh Tuấn.

 

Thật là một niềm vui chứa chan hy vọng cho Giáo Phận mến yêu đang khởi sắc  qua  những Luồng Gió Mới mà Thánh Thần đang hun thổi trong các Tân Chức và nơi những Người Trẻ đang quảng đại Dâng Đời để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân!

GPKONTUM (13/06/2013) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

THANH LE TRUYEN CHUC LINH MUC TAI NHA THO CHINH TOA – GP KONTUM

̣

̣


̣

.

.