Chương trình Đại Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 08 – 09/12/2017

Đại Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 08 – 09/12/2017

Đại Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 08 – 09/12/2017

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Tại Trung Tâm Hành Hương MĂNG ĐEN Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2017.
Giáo Phận Kon Tum

BAN TỔ CHỨC

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Tại Trung Tâm Hành Hương MĂNG ĐEN

Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

Trưởng Ban Tổ Chức: Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại diện. (đt: 0909274705)

Phó Ban Tổ Chức:      – Cha Giuse Đỗ Hiệu, Quản miền Kon Tum. (đt: 0905410379)

– Cha Bartôlômêô Nguyễn Đức Thịnh, Quản nhiệm TTHH Măng Đen. (đt: 0935219114)

 

1. Phụng vụ: Cha Phêrô Nguyễn Đình Lộc (đt: 0918248540) và gx. Tân Hương.

2. Giúp lễ Thánh Lễ ngày 09-12: Các Thầy giúp năm. (Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ đt: 0977272557)

3. Giữ xe ô-tô: Cha Giuse Nguyễn Minh Đức (đt: 0935588306), cha Matthia Nguyễn Kim Đoàn (đt: 0985164813) và Ban Chức việc miền Gia-Lai.

4. Giữ xe máy: Ông Câu Hòa (gx Phương Hòa đt: 0974557864) và Ban Chức việc miền Kon Tum.

5. Trật Tự Khu vực Tượng Đài Đức Mẹ: Các chú nhà Bok Do. (Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ đt: 0977272557)

6. Trật tự Khu vực Lễ Đài: Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận (Cha Phaolô Nguyễn Văn Công, CSsR. đt: 0985656860) và câu biện Miền Kon Tum.

7. Xếp đặt các vị trí xung quanh khu vực Lễ Đài: Cha Quản nhiệm TTHH Măng Đen.

8. Lễ Đài: Cha Quản nhiệm TTHH Măng Đen.

9. Vệ sinh: Họ Đạo Ia Lôp. (Cha Tổng Đại diện)

10. Y tế: Caritas Giáo phận. (Cha Giacôbê Trần Tấn Việt đt: 0982080275)

11. Ẩm thực: Giáo xứ Phương Nghĩa. (Cha GB Hồ Quang Huyên đt: 0973 383 622) Công Ty Tam Ba (Cha Tổng Đại diện)

12. Âm thanh: Cha Quản nhiệm TTHH Măng Đen.

13. Lo cho các cha giải tội: Cha Tổng Đại diện.

14. Canh thức đêm 08-12: Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. (Cha Tổng Đại diện)

15. Các Cha Giải Tội đêm ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại TTHH Măng Đen:

 

 

Kon Tum, ngày 25 tháng 11 năm 2017

Trưởng Ban Tổ Chức

Lm TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông

GPKONTUM (27/11/2017) KONTUM