Chương trình Mừng lễ Mẹ Măng Đen 2015

Chương trình Mừng lễ Mẹ Măng Đen 2015
Kính gửi công đoàn Chương trình Mừng lễ Mẹ Măng Đen 2015
Quý Cha và Anh Chị Em thân mến,
- Năm nay Giáo Phận chúng ta sẽ mừng lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen vào ngày 09 và ngày 10 tháng 12 năm 2015. Xin Quý Cha và Anh Chị Em trong Ban Tổ Chức vui lòng chuẩn bị lễ diễn tiến sốt sắng và tốt đẹp.
Đức mẹ măng đen 2015
1. Thời gian và nội dung :
1.1. Thứ Tư ngày 09.12.2015 : 
- 18g00 – 19g00 : Thánh Lễ Tạ Ơn
- 19g00 – 21g00 : Canh thức tôn vinh Đức Mẹ.
1.2. Thứ Năm ngày 10.12.2015 :
- 08g00 – 09g00 : Suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi
- 09g00 – 11g00 : Thánh Lễ Trọng Thể :

+ Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
+ Bế mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Xứ Đạo, Cộng Đoàn
+ Khai mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Xã Hội
- 14g00 – 18g00 : Suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi

2. Ban Tổ Chức :
• Trưởng Ban Tổ chức: Lm TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông
• Phó Ban Tổ chức 1: Lm Giuse Đỗ Hiệu
• Phó Ban Tổ chức 2: Lm Bartôlômêô Nguyễn Đức Thịnh
• Và các tiểu ban phục vụ trong ngày Đại Lễ.
Xin cám ơn Quý Cha và Anh Chị Em.

+ Micae Hoàng Đức Oanh,
Giám Quản Giáo Phận Kontum