HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN

HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN
Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin giới thiệu một tài liệu ngắn có tựa đề “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN”. Hy vọng gia đình Truyền thông Giáo phận hiểu thêm về vài nét lịch sử Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. Chúng tôi chia tài liệu này ra 3 đoạn YouTube và dần dần đăng trình qua phương tiện truyền thông của Giáo phận.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin giới thiệu một tài liệu ngắn có tựa đề “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN”. Hy vọng gia đình Truyền thông Giáo phận hiểu thêm về vài nét lịch sử Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. Chúng tôi chia tài liệu này ra 3 đoạn YouTube và dần dần đăng trình qua phương tiện truyền thông của Giáo phận. 

GPKONTUM (22.10.2012) KONTUM


XIN KÍNH MỜI

- Đoạn 1

- Đoạn 2


Ban Truyền thông giáo phận xin tiếp tục đưa lên Trang Blog phần ba của chuyên đề “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN”. Trong phần này, chúng tôi ghi lại một số dấu ấn trong “Ngày Lễ ĐỨC MỆ SẦU BI MĂNG ĐEN” in đậm nét vào ngày 15 tháng 09 năm 2012″ vừa qua tại Trung Tâm Hành Hương Măng Đen. Đức Giám mục nhắn nhủ mọi tín hữu trong Giáo phận “Anh chị em hãy tiếp nối bàn tay, ngón tay của Mẹ để phục vụ anh em khổ đau cả xác lẫn tâm hồn”. Đây là lòng sùng kính Mẹ mang dấu ấn của Chúa Thánh Thần như ý lực truyền giáo trong tháng năm vừa qua: “CẦU XIN MẸ MARIA, NỮ VƯƠNG CỦA NHÂN LOẠI VÀ ÁNH SAO CỦA TRUYỀN GIÁO LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI TẤT CẢ CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO TRONG VIỆC LOAN BÁO CHÚA GIÊSU CON MẸ”. 
GPKONTUM (22.10.2012) KONTUM
XIN KÍNH MỜI
- Đoạn 3
 

Nguồn tin: Giaophankontum.com