Một số hình ảnh và Video clip Mẹ Măng Đen 16 - 17/09/2013

Một số hình ảnh và Video clip Mẹ Măng Đen 16 - 17/09/2013
Gửi đến các bạn một số hình ảnh và Video clip Mẹ Măng Đen 16 - 17/09/2013
MẸ MĂNG ĐEN - MẸ CỦA NÚI RỪNGVideo Clip 

Tác giả bài viết: Quốc Tiệp